Nov
22
2015

În mod convențional, astăzi, de Ziua Mulțumirii, ne amintim cu recunostință de toate persoanele care ne-au influențat pozitiv viața.

În mod convențional, astăzi, de Ziua Mulțumirii, ne amintim cu recunostință de toate persoanele care ne-au influențat pozitiv viața. Înainte de orice și de oricine, Îi mulțumim lui Dumnezeu, apoi familiei, bisericii și tuturor celor care fac parte din existența noastră. Adevărul e că un om trebuie să fie mai întâi mulțumit (mulțumit cu el și de el) pentru a deveni mai apoi mulțumitor (mulțumitor față de alții). A fi mulțumit este o trăire sufletească, o stare interioara a sufletului. A fi mulțumitor este o acțiune, o manifestare exterioară. Biblia prezintă dezavantajele nemulțumirii:
1. Nemulțumirea conduce la ipocrizie.
2. Nemulțumirea conduce la lăcomie.
3. Nemulțumirea conduce la o viziune împotriva voii lui Dumnezeu.
4. Nemulțumirea conduce la aroganță.
5. Nemulțumirea conduce la decizii greșite.
6. Nemulțumirea conduce la stricarea reputației.
7. Nemulțumirea conduce la distrugerea relațiilor.
8. Nemulțumirea conduce la răutate și nefericire.
9. Nemulțumirea conduce la suferință.
10. Nemulțumirea conduce la conservarea idolatriei.
11. Nemulțumirea conduce la absența lui Dumnezeu.
12. Nemulțumirea conduce la invidie și crimă.
În contrast cu nemulțumirea, Biblia prezintă avantajele mulțumirii:
1. Mulțumirea conduce la dezvoltarea caracterului.
,,Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.” (Romani 5:3-4)
2. Mulțumirea conduce la trăirea în voia lui Dumnezeu.
,,Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” (1 Tesaloniceni 5:18)
3. Mulțumirea conduce la echilibru.
,,Niște oastași Îl întrebau și ei, și ziceau: Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: ,,Să nu stoarceți nimic de le nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe cineva pe nedrept, ci sa vă mulțumiți cu lefurile voastre.” (Luca 3:14)
4. Mulțumirea conduce la închinare.
,,Te laud ca sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.” (Psalmul 139:14)
5. Mulțumirea conduce la o stare de sărbătoare continuă.
,,Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” (Proverbe 15:15)
6. Mulțumirea conduce la susținere din partea lui Dumnezeu.
„Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: ,,Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5)
7. Mulțumirea conduce la închinare.
,,Copiii lui Israel au rămas mulţumiţi; au binecuvântat pe Dumnezeu şi n-au mai vorbit să se suie înarmaţi ca să pustiască ţara pe care o locuiau fiii lui Ruben şi fiii lui Gad.” (Iosua 22:33)
Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim familiei și mulțumim bisericii.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.