Aug
23
2015

Începând cu capitolele şase şi nouă accentul în cartea Faptele Apostolilor începe să se mute de la apostolul Petru la apostolul Pavel, din Palestina în lumea mediteraniană și de la evrei la neamuri.

Începând cu capitolele şase şi nouă accentul în cartea Faptele Apostolilor începe să se mute de la apostolul Petru la apostolul Pavel, din Palestina în lumea mediteraniană și de la evrei la neamuri. Dacă capitolul opt a prezentat convertirea ministrului de finanţe al Etiopiei, capitolul nouă a prezentat convertirea lui Saul, iar capitolul zece prezintă convertirea ofiţerului Corneliu din Cezareea. Revenind la experienţa lui Saul de pe drumul Damascului, acceptăm faptul că este cea mai impresionantă convertire din istoria Bisericii și unul dintre cele mai importante evenimente dintre Rusalii și Reforma protestantă. Doctorul Luca, scriitorul cărţii Faptele Apostolilor, este atât de impresionat de convertirea lui Saul, încât o amintește de trei ori în carte (9:1-30; 22:3-16; 26:4-18). Deşi convertirea lui Saul a fost însoţită de elemente supranaturale (o lumină fulgerătoare, căderea la pământ şi orbirea lui Saul, vocea plină de autoritate care i-a vorbit), ceea ce rămâne comun oricărei convertiri autentice sunt întâlnirea personală cu Mântuitorul prin credinţă, pocăinţa de păcat, botezul în apă, rugăciunea, părtăşia cu biserica locală, slujirea în Împărăţie şi predarea totală a vieţii în mâna lui Dumnezeu.
Capitolul nouă are două parţi:
1. Convertirea lui Saul, zis şi Pavel, umplerea lui cu Duhul Sfânt si botezul în apă, în Damasc. Apoi Saul petrece aproximativ trei ani în Arabia, începe să predice Evanghelia, merge la apostoli în Ierusalim şi vizitează orasul său natal, Tars.
2. Chifa, zis şi Petru, vizitează Lida, unde Dumnezeu îl foloseşte să-l vindece pe Enea, apoi merge la Iope și se roagă Domnului s-o învieze pe Tabita (v. 32-43).
Deşi Pavel a fost un evreu educat, licenţiat în şcoala teologică a lui Gamaliel, membru de seamă în partida fariseilor, susţinător pasionat al tradiţiilor naţionale, membru al Parlamentului religios al ţării (Sinedriul), totuşi, ceea ce a schimbat radical viaţa şi perspectiva sa a fost întâlnirea personală cu Mântuitorul Isus Cristos. Mesajul pe care Saul l-a primit în întâlnirea cu Mântuitorul pe drumul spre Damasc a fost următorul:
a) Domnul Se identifică cu Biserica Sa: ,,Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?"
b) Isus Cristos este un Mântuitor personal: ,,Eu sunt Isus pe care-L prigonești tu."
c) Nimeni nu-şi poate permite să respingă Evanghelia: ,,Ţi-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un ţepuș?" (aceasta este imaginea ţăranului care-şi mâna boii, împungându-i cu un ţepuş, iar aceştia ascultă şi se supun, fără să se răzvrătească aruncând cu piciorul în ţepuş).
d) Revelaţia divină este dată Bisericii: ,,Intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci". Ascultarea de Domnul înseamnă unitatea cu biserica, primirea învăţăturii de la biserică, acceptarea autorităţii şi disciplinei bisericii. Domnul nu poate fi separat de Biserică pentru creştinii independenţi de biserică.
e) Chemarea lui este să ducă Evanghelia la fiecare om: ,,Este un vas pe care L-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor..."
f) Preţul slujiri va fi este suferinţa: ,,Îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru Numele Meu".
Înainte de convertire, Saul este prezentat ca un om violent, susţinător înfocat al tradiţiei şi culturii iudaice, însă necunoscător de Dumnezeu şi neîmplinitor al Scripturilor. În urma convertirii, prigonitorul Saul devine prigonitul Pavel. Convertirea îmblânzeşte, civilizează, echilibrează, restaurează, umanizează, îndumnezeieşte. Aceasta este soluţia lui Dumnezeu la problema oamenilor, acesta fiind scopul pentru care Mântuitorul Cristos a venit pe pământ. Eşti un om convertit?

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.