Feb
11
2019

Indispensabilitatea Duhului Sfânt

Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante învăţături ale Bibliei, pentru că este prezentă atât în creaţie, în răscumpărare și în slujire. În Vechiul Testament Duhul Sfânt este menţionat de peste 90 de ori, iar în Noul Testament de 260 de ori, excepție făcând doar cărțile 2 şi 3 Ioan. În Vechiul Testament lucrarea Duhului este doar cu unii credincioşi, însă în Noul Testament lucrarea Duhului este cu toţi credincioşii. În VT Duhul era cu credincioşii, iar în NT Duhul este în credincioşi. În VT prezența și lucrarea Duhului a fost temporară, însă în NT este continuă. Lucrarea Duhului Sfânt se regăsește peste tot în istoria biblică: lucrarea creatoare, lucrarea revelatoare, lucrarea mântuitoare, lucrarea în Biserică, lucrarea misionară, lucrarea sfârșitului... Botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă spirituală personală, realizată în inima credinciosului de Domnul Isus Christos prin Duhul Sfânt. Nu găsim în cartea Faptelor Apostolilor că un om s-a convertit, s-a botezat în apă și apoi a intrat într-o stare de normalitate fără ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. ,,Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci, Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt” (Fapte 8:14-17) ,,Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” ... Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” (Fapte 9:6, 17) ,,Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.” (Fapte 19:1-7) Pentru apostolii Domnului și pentru noii convertiți din vremea aceea era normal, prioritar, important și urgent să fie plini de Duhul Sfânt. Numai așa se explică minunile pe care le făceau în numele Domnului și slujirea plină de putere, a cărei influență a ajuns până în generația noastră.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.