Apr
5
2015

Învierea Mântuitorului se încadrează în tonul incredibil și inexplicabil al celorlalte evenimente din viața și activitatea Sa, întruparea, activitatea plină de miracole, moartea și înălțarea la cer.

Învierea Mântuitorului se încadrează în tonul incredibil și inexplicabil al celorlalte evenimente din viața și activitatea Sa, întruparea, activitatea plină de miracole, moartea și înălțarea la cer.

I. Care este mesajul învierii Domnului pentru noi, oamenii?

  1. Demonstrează puterea infinită a lui Dumnezeu. Pentru că în experiența umană învierea este imposibilă, Dumnezeu ne dovedește prin învierea Mântuitorului suveranitea Sa absolută asupra vieții și asupra morții.
  2. Garantează învierea creștinilor născuți din nou. Manifestarea puterii lui Dumnezeu prin învierea Domnului dintre cei morți se va repeta în marea zi a învierii sfinților cu toți credincioșii autentici.

  3. Sugerează tragedia neînvierii Mântuitorului. Pavel explică ce s-ar fi întâmplat dacă Domnul nu învia din morți:

a) Predicarea lui Hristos ar fi fără rost (v. 14);

b) Credinţa în Hristos ar fi inutilă (v. 14);

c) Toţi martorii şi propovăduitorii învierii ar fi mincinoşi (v. 15);

d) Răscumpărarea din păcat ar fi imposibilă (v. 17);

e) Toţi credincioşii ar fi morți în păcatele lor (v. 18);

f) Creștinii ar fi cei mai de plâns oameni de pe pământ (v. 19).

 

Însă Hristos a înviat cu adevărat din morţi, învierea Sa fiind autentică, necesară și suficientă.

 

II. Ce fel de înviere a fost învierea Mântuitorului?

  1. Învierea Sa nu a fost o simplă revenire la viața biologică, asemenea celorlalte învieri din Biblie, când cei aduși la viață au continuat să îmbătrânească, să se îmbolnăvească și să moară din nou.
  • Mântuitorul a înviat într-un corp material asemănător corpului biologic de dinaintea morții și învierii. Faptul că în câteva împrejurări ucenicii L-au recunoscut pe Domnul înviat ne dă dreptul să credem că înfățișarea exterioară a trupului în care a înviat era asemănătoarea celei de dinaintea morții și învierii (Matei 28:9,17; Ioan 20:19-20). Pentru că ucenicii după înviere credeau că văd ,,un duh”, Mântuitorul le-a oferit suficiente dovezi ca să se convingă de faptul că El a înviat într-un trup material: ,,Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt, pipăiți-Mă și vedeți; un duh nu are nici carne, nici oase cum vedeți ca am Eu” (Luca 24:39). De asemenea, pe drumul spre Emaus Mântuitorul a frânt pâinea cu cei doi ucenici (Luca 24:30).

  • Aplicația acestui adevăr este că după înviere noi vom trăi veșnic într-un univers real, cu trupuri reale. Învierea Mântuitorul dovedește supremația absolută a lui Dumnezeu care ne încurajează și ne mărește credința și speranța în învierea sfinților. Aceasta este o motivație suficientă pentru credincioșii călăuziți de Duhul Său, ca să trăiască în puritate și să-L slujească cu excelență.

    About the Author: Luigi Mitoi

    Comments are closed.