Feb
8
2015

La patruzeci de zile după învierea dintre cei morți

La patruzeci de zile după învierea dintre cei morți a Mântuitorului Isus Hristos, a avut loc înălțarea Sa la cer. La zece zile după înălțarea Sa la cer, Duhul Sfânt a coborât, potrivit promisiunii Celui Preaînalt, în inimile ucenicilor, în timpul sărbătorii Cincizecimii. După cum au primit îndemnul Mântuitorului înainte de înălțarea Sa la cer, apostolii erau împreună în odaia de sus și împreună ,,stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații Lui” (Faptele Ap. 1:14).

Mulțimea de oaspeți veniți cu ocazia sărbătorii Cincizecimii la Ierusalim a fost atrasă în locul unde se rugau stăruitor ucenicii Domnului, de un sunet și o lumină foarte puternice, provocate de Dumnezeu printrun fel de vânt puternic și prin ceva care erau ca niște limbi de foc. Pentru că cei peste 3000 de oameni care asistau la umplerea cu Duhul Sfânt a ucenicilor și la manifestările lor harismatice, în timpul bucuriei părtășiei cu Duhul, nu au avut explicații logice, i-au suspectat de faptul că sunt sub influența băuturilor alcoolice. Drept urmare, deși erau într-un loc public din Ierusalim, Petru care se ascunsese în timpul prinderii, judecării și crucificării Mântuitorului, acum se ridică în picioare și predică mulțimii de oameni prezenți. Fiind un exemplu de proclamare a Evangheliei, în predica lui Petru remarcăm următoarele obiective:

 

  1. EXPLICAREA MANIFESTĂRILOR MISTICE DIN TIMPUL BOTEZULUI CUDUHUL SFÂNT (Faptele Ap. 2:14-21)

Petru explică fenomenul spiritual supranatural la care ascultătorii priveau, precizând că ce se întâmplă este de fapt împlinirea profeției divine cu privire la coborârea Duhului Sfânt pe care o așteaptă de multă vreme poporul lui Dumnezeu.

  1. CONFRUNTAREA OAMENILOR VINOVAȚI ȘI IGNORANȚI (Faptele Ap. 2:22-31)

Fără nicio frică, în ciuda riscului la care se expunea, apostolul Petru, inspirat și împuternicit de Duhul lui Dumnezeu îi confruntă pe liderii evreilor cu vinovăția inițierii, implicării și susținerii crucificării Mântuitorului Isus Hristos.

  1. ARGUMENTAREA CONVINGĂTOARE ÎN CONTEXTUL ISTORIC – RELIGIOS (Faptele Ap. 2:32-36)

Argumentând realitatea mântuirii prin Hristos, care a murit, a înviat și S-a înălțat la cer, Petru îi prezintă pe cei unsprezece apostoli și grupul femeilor evlavioase ca pe niște martori oculari ai învierii Domnului. Oamenii ascultă înmărmuriți predica apostolului și urmare a vinovăției din inimă reacționează cu adâncă părere de rău, întrebând: ,,Fraților, ce să facem?” (Faptele Ap. 2:37). Întrebarea nu era adresată preoților, fariseilor sau cărturarilor, ci pescarului disprețuit, fără urmă de educație teologică. Răspunsul lui Petru este secretul vieții veșnice, atât pentru cei de atunci, cât și pentru cei de acum.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.