Jun
5
2016

Moise este de departe unul dintre cei mai proeminenţi oameni din Biblie

Moise este de departe unul dintre cei mai proeminenţi oameni din Biblie. Moise a avut părinţi - ce fel de părinţi au fost părinţii lui? El a avut copii - ce fel de copiii au fost copiii lui? Moise a trăi 120 de ani şi viaţa sa se împarte în trei etape diferite:
1. INSTRUIREA. Primii 40 de ani i-a trăit ca prinţ, în palatul lui faraon, Regele Egiptului. În această perioadă s-a bucurat de toate oportunităţile şi luxul casei regale. Încercarea de a elibera poporul evreu, cu care se identifica într-o mare măsură, l-a trasformat pe Moise într-un infractor, care a trebuit să fugă în pustie, scăpându-şi viaţa de mânia faraonului.
2. FORMAREA. Următorii 40 de ani i-a trăit ca cioban în pustie, în casa lui Ietro, cu a cărui fiică s-a şi căsătorit. În această perioadă, caracterizată de singurătate şi anonimat, caracterul lui s-a consolidat. Întâlnirea cu Dumnezeu l-a pus pe Moise în faţa provocării vieţii sale, aceea de a elibera poporul evreu din robia egipteană.
3. DEDICAREA. Ultimii 40 de ani i-a trăit conducând robii evrei din Egipt spre Canaan, fără ca el să aibă parte de intrarea în Țara promisă. În această perioadă, L-a slujit pe Dumnezeu în faţa poporului şi pe popor în faţa lui Dumnezeu. Într-o anumită măsură, primele două etape de 80 de ani l-au pregătit pe Moise pentru slujirea în cea de-a treia etapă de 40 de ani.
Capitolul trei din cartea Exodul surprinde chemarea pe care Dumnezeu i-o adresează lui Moise. Această chemare îl trasformă pe Moise din omul lui Ietro în omul lui Dumnezeu, după cum mai înainte devenise omul lui Ietro din omul lui faraon. În contextul acestei chemări sunt anumite caracteristici care definesc viaţa, priorităţile şi valorile lui Moise:
1. MUNCA: ,,Moise păştea turma" (v. 1a). Dumnezeu lucrează cu oameni harnici, muncitori, responsabili, dedicaţi, dinamici şi curajoşi. Munca îl instruieşte pe om, îl disciplinează, îl încadrează, îl responsabilizează, îl oboseşte, îi oferă satisfacţie şi beneficii.
2. FAMILIA: ,,Moise păştea turma socrului său, Moise" (v. 1b). Sunt 40 de ani între cele două încercări ale lui Moise de a scoate poporul din Egipt. Prima încercare a fost iniţiativa lui, când era prinţ, iar cea de-a doua a fost iniţiativa lui Dumnezeu, când era căsătorit. Dumnezeu lucrează cu oameni care au experienţa vieţii de familie, în calitate de soţ, soţie, părinte sau copil. Familia îl formează pe om, îl educă, îl limitează, îl obligă, îl odihneşte, îi oferă echilibru, satisfacţii şi obligaţii.
3. CUNOAŞTEREA: ,,Domnul i S-a arătat... Moise a zis: ,,Am să mă întorc să văd ce este această vedenie şi de ce nu se mistuie rugul" (v. 2-3). Dumnezeu lucrează cu oamenii care-L cunosc, care-L respectă, care-I cunosc şi-I împlinesc poruncile. Viaţa cu Dumnezeu începe cu a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi a cunoaşte despre Dumnezeu. ,,Domnul a zis: ,,Am văzut asuprirea poporului Meu... şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor... Îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc... şi să-l scot din ţara aceasta..." (v. 7-8). Moise este expus să cunoască mila lui Dumnezeu, atotştiinţa, atotputernicia, suveranitatea şi dreptatea Sa. Cunoaşterea îl trasformă pe om, îl face umil, matur, milos, înţelegător, selectiv, înţelept, ascultător, îl subordonează lui Dumnezeu.
4. SLUJIREA: ,,Acum vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel" (v. 10). Dumnezeu lucrează cu oameni care-L slujesc, care se ostenesc din dragoste şi cu bucurie, care-şi găsesc satisfacţia servindu-L pe El. Slujirea îl învaţă pe om, îl formează, îl maturizează, îl confirmă, îl recomandă, îl expune, îl răsplăteşte.
Amram, Iochebed şi fiul lor, Moise au murit, dar am rămas noi, noi şi copiii pe care nu i-a dat Dumnezeu. Statul, noul zeu al muritorilor, vrea să ne ia copiii, însă noi am promis aceşti copii lui Dumnezeu. Isaia spunea: ,,Eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul" (Is. 8:18). Statul vrea să ne ia familia, însă familia noastră este de mult a lui Dumnezeu. Iosua spunea: ,,Eu şi casa mea..." (Iosua 24:15). Să păstrăm familiile noastre şi copiii noştri pentru Dumnezeu, să-i dedicăm lui Dumnezeu şi să-i păstrăm pentru El.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.