Sep
21
2014

Omul care se lasă condus de Dumnezeu va ajunge un credincios de calitate

,,Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să-i slujiţi; sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului” (Iosua 24:15). Această afirmaţie este făcută de Iosua, liderul evreilor, în momentul în care tot poporul intrase în Canaan şi stătea înaintea Domnului. După 430 de robie în Egipt evreii au fost eliberaţi de Dumnezeu prin Moise, mentorul lui Iosua.
În călătoria spre ţara promisă evreii au fost pedepsiţi de Dumnezeu să rătăcească 40 de ani prin pustie, drept pedeapsă pentru neascultare şi necredinţă. Pentru că Moise a murit pe drum, Iosua a preluat conducerea, a dus poporul în Canaan şi fiecare trib a ocupat o parte din ţara promisă. Imediat după ce s-au stabilit în ţară, în mod neaşteptat, evreii au început să imite stilul de viaţă păcătos al popoarelor din jur, obiceiurile, cultura şi religiile lor păgâne. În acest context, Iosua le-a amintit ce a făcut Dumnezeu pentru ei, dându-le multe exemple din istoria lor, prin care le-a dovedit faptul că, deşi nu meritau nimic, Dumnezeu le-a dat totul. Apoi, Iosua rosteşte celebra afirmaţie, menţionată în introducere, prin care anticipează, pe de-o parte, păgânismul şi imoralitatea în care va trăi poporul, şi pe de cealaltă parte promite ascultarea, credincioşia şi fidelitatea sa şi a casei sale. Iată dar, angajamentul lui Iosua, în calitate de credincios şi soţ:
I. EU VOI FI DIFERIT DE OAMENII PĂCĂTOŞI - ,,cât despre mine, eu...”. Numai un astfel de om, putea să facă o astfel de afirmaţie. Iosua a spus: ,,Indiferent care va fi religia voastră păgână, religia mea va fi Dumnezeu." A. W. Tozer i-a spus lui Robert Battles: ,,Vreau să Îl iubesc pe Isus mai mult ca oricine din generaţia mea.” Iosua nu a fost un conformist, a fost un credincios care nu s-a lăsat condus de formatorii de opinie, ci de Cuvântul veşnic al lui Dumenzeu. Iosua nu a fost influenţat de societate, ci de Duhul Sfânt. Iosua nu a fost umbra niciunui om, însă a fost urmaşul Mântuitorului Hristos. Iosua nu a mers odată cu valul, ci odată cu stâlpul de foc. Iosua a vrut să fie diferit de oamenii păcătoşi, însă a vrut să fie asemenea Creatorului.
II. EU VOI SLUJI DOMNULUI - ,,Cât despre mine, eu... voi sluji Domnului." Această afirmaţie prezintă identitatea lui Iosua. Pentru a-şi putea conduce familia, trebuia mai întâi să se poate conduce pe sine. Un credincios nu poate fi mai bun ca soţ decât este ca bărbat. Acelaşi caracter, valori şi priorităţi pe care un credincios le va avea ca bărbat sau femeie, le va avea şi ca soţ sau soţie.
III. EU ŞI CASA MEA VOM SLUJI DOMNULUI - ,,Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului." Nu poate sluji cu familia un soţ care nu a slujit singur. De asemenea, nu poate să nu slujească cu familia un soţ care a slujit singur. Dumnezeu remarcă la Avraam următoarea calitate: ,,Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină calea Domnului, făcând ce este drept şi bine..." (Gen. 18:19). Omul care se lasă condus de Dumnezeu va ajunge un credincios de calitate. Când acest credincios se va căsători va fi un soţ sau o soţie de succes.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.