Aug
23
2018

Omul cu trei case

Căsătoria este o experienţă unică prin faptul că avem privilegiul de a împărtăşi fiecare aspect al vieţii cu o altă fiinţă umană. Promisiunea reciprocă că vom rămâne împreună la bine şi greu ne dă siguranţa şi bucuria la care am visat înainte de căsătorie. Căsătoria, mântuirea şi revenirea Mântuitorului vorbesc despre cele trei case pe care un creştin născut din nou şi căsătorit le are în viaţa umană. 1. Cerul este prima casă. De obicei această casă există înainte de căsătorie, prin convertirea personală. Formula divină de familie presupune un bărbat şi o femeie sfinţi, uniţi în iubire reciprocă şi necondiţionată, subordonându-se lui Dumnezeu şi ascultând de poruncile Lui. Relaţia spirituală personală a soţilor îi face soţi iubitori şi fideli legământului care stă la baza căsătoriei lor. Casa cerească îi motivează pe soţi la un stil de viaţă sfântă. Când cineva iubeşte cerul va face tot posibilul să ajungă acolo. Cele mai importante trei lucruri în această casă sunt credincioşia, ascultarea şi sfinţenia. 2. Familia este a doua casă. Partenerii nu pot avea în viaţa de familie mai multe resurse decât primesc din relaţia spirituală cu Dumnezeu. După relaţia spirituală personală cu Dumnezeu, înainte de orice altceva, fiecare partener trebuie să-şi asume responsabilităţile relaţiei de soţ şi soţie. Viaţa de familie are prioritate în faţa oricărei alte pasiuni, afaceri, relaţii... Familia este lucrul cel mai important pentru o persoană, după relaţia spirituală cu Dumnezeu. Familia este locul unde soţul îşi iubeşte soţia şi soţia îşi respectă bărbatul. Totul trebuie făcut din iubire şi cu sacrificiu, pentru că fericirea familiei este în mâna soţilor, fiecare partener având în vedere binele şi fericirea celuilalt. Biblia ne învaţă faptul că persoana care se teme de Dumnezeu va avea ruşine de oameni. Aceasta înseamnă că partenerii care Îl respectă pe Dumnezeu se vor respecta unul pe celălalt, iar credincioşia şi fidelitatea cu care trăiesc fiecare dintre ei înaintea Creatorului va fi modul lor de viaţă unul cu celălalt. Cele mai importante cele trei lucruri în această case sunt iubirea, respectul şi fidelitatea. 3. Biserica este a treia casă. Oamenii care prin convertire intră într-o relaţie spirituală personală cu Dumnezeu sunt soţi ideali şi membri credincioşi ai unei biserici. Calitatea de soţ şi de membru într-o biserică este dată de relaţia spirituală cu Dumnezeu. Partenerul care Îl cunoaşte în mod personal pe Dumnezeu va fi motivat de această relaţie spirituală să se comporte într-un anumit fel în familie şi în biserică. Cine este un credincios real şi puternic în relaţia spirituală personală cu Dumnezeu, va fi un soţ bun şi un membru de treabă în biserică. Cele mai importante trei lucruri în această casă sunt închinarea, slujirea şi responsabilitatea. Oamenii credincioşi în raport cu Dumnezeu vor fi soţi iubitori şi membri responsabili ai Bisericii. Tu cum eşti, cum vrei să devii?

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.