Apr
16
2006

Paştele este sărbătoarea cerului pe pământ

 Paştele este sărbătoarea cerului pe pământ, pentru că aparenta înfrângere a Regelui Isus a culminat cu reala victorie a învierii, durerea din Joia Mare s-a transformat în bucuria din Duminica Învierii. Diavolul înfrânt, mormântul gol, cerul plin de slavă, Mântuitorul la dreapta lui Dumnezeu... imnul HRISTOS A ÎNVIAT cuprinde cerul şi pământul. Învierea Celui Înviat pune în evidenţă câteva adevăruri universale:

     1. Dumnezeu este mai tare decât  Diavolul.
Diavolul a fost învins de Dumnezeu o dată în cer, în lumea îngerilor, şi încă o dată pe pământ, în lumea oamenilor. Dumnezeu este veşnic, infinit şi mai tare decât Diavolul.

     2. Neprihănirea este mai tare decât păcatul.
Puterea Diavolului este moartea, puterea morţii este păcatul, însă toate trei au fost învinse de neprihănitul Isus, prin neprihănirea Lui. El a luptat cu armele neprihănirii şi a învins, pentru că neprihănirea este veşnică şi mai tare decât păcatul.

     3. Dragostea este mai tare decât ura.
Diavolul este motivat de ură împotriva lui Dumnezeu şi împotriva oamenilor în tot ceea ce face, Dumnezeu este motivat de iubire. Dumnezeu este dragoste, iar dragostea este mai tare decât ura.

     4. Binele este mai tare decât răul.
Toată viaţa, Domnul Isus a făcut doar bine, a venit ca un Miel în mijlocul lupilor. El nu a folosit metodele Diavolului, ci a învins răul prin bine. Binele este veşnic şi este mai tare decât răul.

     5. Adevărul este mai tare decât minciuna.
Banii celor puternici, influenţa preoţilor, puterea romanilor, inteligenţa cărturarilor, minciuna soldaţilor nu au putut ascunde adevărul, pentru că adevărul nu este doar un concept, Adevărul este Isus, adevărul este veşnic şi a învins minciuna.

     6. Viaţa este mai tare decât moartea.
Este greu de înţeles că Mântuitorul a ales să ne aducă viaţa, folosind moartea pentru acesta. Moartea este temporară, viaţa este veşnică şi mai tare decât moartea.

     7. Speranţa este mai tare decât disperarea.
Scopul păcatului, bolilor, morţii... este să aducă descurajare în inimile oamenilor, însă Isus a plătit toată datoria pământenilor şi a adus speranţa, care este veşnică şi mai tare decât disperarea.

         Indiferent de situaţia în care eşti, acceptă aceste adevăruri fundamentale confirmate de istorie. Ele nu vor doar să te informeze, ci să te asigure că Dumnezeu te iubeşte şi viaţa ta este în mâna Sa. Te încurajeaz să începi o viaţă cu Fiul lui Dumnezeu care a murit  şi a înviat pentru oameni, pentru oameni ca tine.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.