Jun
25
2017

Predica de pe Munte este una dintre celebrele cuvântări rostite de Mântuitorul, supranumită ,,Principiile sau Constituția Împărăției”.

Predica de pe Munte este una dintre celebrele cuvântări rostite de Mântuitorul, supranumită ,,Principiile sau Constituția Împărăției". Narațiunea din Matei 5 menționează: ,,Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel..." (Matei 5:1-2). Este esențial să remarcăm că Dumnezeu L-a dat pe Fiul, iar Fiul ne-a dat învățătura. De aproximativ două mii de ani sfatul lui Dumnezeu stă la dispoziția muritorilor. Oamenii care conduc planeta fac coaliții, se înarmează și promovează o politică care îi ține pe oameni departe de sfaturile lui Dumnezeu. Ei propun o fericire bazată pe umanism, economie și politică, însă Dumnezeu oferă o fericire bazată pe sfințenie.  Mulțimea de oameni care au ascultat Predica de pe Munte reprezentau clasele sociale prezente la acel moment în Israel. Cu siguranță, Predica Fericirilor este dedicată tuturor oamenilor din toate timpurile și din toate locurile. În același timp, și atunci și în prezent, anumite puncte din predică se potrivesc mai bine pentru anumite categorii de oameni. 1. ,,Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăţia cerurilor!" (Matei 5:3) În mulțimea adunată pe munte era mulți săraci, cerșetori, oameni fără adăpost. 2. ,,Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!" (v. 4) Probabil că în timp ce Mântuitorul rostea aceste cuvinte mulți oameni disperați și mulți copii plângeau însetați în brațele mamelor lor. 3. ,,Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!" (v. 5) Unul dintre cei doisprezece ucenci era Simon Zilotul, membru al grupării Ziloților. Membrii acestei grupări erau naţionaliştii fundamentalişti şi fanatici ai vremii, care se inspirau din exemplul lui Iuda Macabeul, sub care se răsculaseră evreii cu câteva sute de ani înainte. 4. ,,Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!" (v. 6) În timp ce Mântuitorul Se adresa unor oameni care sufereau de foame și sete, accentua cu putere foamea și setea după sfințenie și neprihănire. 5. ,,Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!" (v. 7) În mulțime erau mulți oameni bogați care aveau resurse să poarte de grijă multor amărâți. 6. ,,Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!" (v. 8) Preoții, fariseii și cărturarii, pe care Domnul întotdeauna i-a acuzat de ipocrizie și răutate, erau prezenți, ascultând predica despre inima curată. 7. ,,Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fiii lui Dumnezeu!" (v. 9) Doi dintre ucenicii Mântuitorului erau supranumiți ,,fiii tunetului” și ascultau uimiți, ascunși în mulțime pledoaria pentru o viață pașnică. 8. ,,Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!" (v. 10) Ucenicii Mântuitorului, asemenea Domnului lor, au fost vânați toată viața de autoritățile politice de la Roma și de cele religioase de la Ierusalim. De fapt, cei mai mulți dintre ei au fost martirizați pentru credința lor în Cristos. 9. ,,Ferice va fi de voi, când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii care au fost înainte de voi." (v. 11-12)  Este demn de remarcat faptul ca două dintre promisiunile Domnului sunt la timpul prezent (v. 3, 10) și celelalte șapte la viitor (v. 4-9, 11). Împărăția este acum a noastră, putem fi siguri că suntem mântuiți. Scăparea de necazuri, greutăți și lipsuri va fi în viitor, atunci când Împărăția lui Dumnezeu va fi pe pământ. Dacă acum și aici Împărăția cerurilor ne are pe noi, atunci și acolo noi vom avea Împărăția. Ferice este, ferice va fi!

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.