May
1
2019

Principiile familiei

Alegerea partenerului de viaţă este unul dintre marile privilegii oferite de Creator omului, dar în acelaşi timp şi una dintre cele mai mari responsabilităţi. Succesul căsătoriei depinde în cea mai mare măsură de calitatea alegerii. Capitolul 24 al cărții Geneza prezintă principiile folosite de Eliezer, robul lui Avraam, trimis să aleagă o soţie pentru fiul său, Isaac. I. PRINCIPIUL COMPATIBILITĂŢII Riscul neînţelegerilor în căsătorie este egal cu intensitatea incompatibilităţilor dintre soți. Avraam a insistat asupra acestui subiect atunci când a afirmat: ,,nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele Canaaniţilor..., ci te vei duce în ţara şi la rudele mele, să iei nevastă fiului meu, Isaac" (vs. 3-4). II. PRINCIPIUL CĂLĂUZIRII Eliezer, om bătrân şi cu experienţă, s-a rugat lui Dumnezeu, punând un semn pentru identificarea fetei: ,,Fă ca fata căreia îi voi zice: ,,Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau" şi care va răspunde: ,,Bea, şi am să dau de băut şi cămilelor tale" să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău, Isaac" (vs. 14). Este fundamental să remarcăm faptul că semnul a fost în legătură cu caracterul fetei - hărnicie, politeţe, ospitalitate, iniţiativă... Semnul a avut legătură cu fata, cu caracterul ei, nu cu întâmplarea. III. PRINCIPIUL ESTETIC Una dintre caracteristicile Rebecăi, fata aleasă pentru Isaac, dar şi a celorlalte femei din pleiada eroilor Bibliei, a fost frumuseţea. Este bine să menţionăm faptul că frumuseţea este în mare măsură o calitate subiectivă: ,,Nu-i frumos ce e frumos, ci-i frumos ce-mi place mie." Aceasta înseamnă că, indiferent cum califică oamenii frumusețea unei femei, ea este frumoasă pentru soţul ei. IV. PRINCIPIUL CASTITĂŢII Fecioria unei fete reflectă valorile şi puritatea ei. Despre marile femei ale Bibliei cu care a scris Dumnezeu istoria se menţionează că au fost fecioare înainte de căsătorie. Lipsa de integritate şi neprihănire a societăţii contemporane nu numai că nu mai apreciază virginitatea unei fete la căsătorie, dar o ironizează. V. PRINCIPIUL OPORTUNITĂŢII Înţelegerea timpului potrivit este un principiu nu doar în război şi în afaceri, ci şi în căsătorie. Biblia menţionează că după ce s-a rugat Eliezer, Dumnezeu a trimis-o pe Rebeca cu vadra (vasul în care aducea apă) pe umăr la fântână. VI. PRINCIPIUL CONFIRMĂRII Decizia căsătoriei pentru doi tineri va aduce bucurie şi siguranţă dacă va fi confirmată de cele trei instanţe: propria lor conştiinţă, părinţii lor şi Dumnezeu. Părinţii Rebecăi au consimţit la căsătoria fiicei lor. VII. PRINCIPIUL ALEGERII Calitatea alegerii e dată de cunoaşterea partenerului. Verificarea alegerii este dată de confirmarea partenerului. Practicarea alegerii este dată de convieţuirea cu partenerul. Visul fiecărui muritor pentru o familie fericită depinde de calitatea alegerii şi de principiile folosite.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.