Oct
4
2015

Semănatul şi seceratul au fost experienţe absolut obişnuite ale oamenilor din timpul Mântuitorului, motiv pentru care El a comparat viaţa lor spirituală cu aceste activităţi

Semănatul şi seceratul au fost experienţe absolut obişnuite ale oamenilor din timpul Mântuitorului, motiv pentru care El a comparat viaţa lor spirituală cu aceste activităţi. Aşa după cum o sămânţă pusă în pământ produce rod, tot la fel Duhul lui Dumnezeu venit în inima omului prin credinţă şi pocăinţă produce Roadă. Întotdeauna rodul are aceeaşi structură şi esenţă ca sămânţa: dacă semeni un bob de porumb, vei culege porumb, dacă Duhul Sfânt umple viaţa unei persoane, atunci Roada va fi un caracter sfânt. Explicând metodele de evaluare a prorocilor, Domnul Hristos spunea: ,,După roadă îi veţi cunoaşte" (Matei 7:16). Oamenii sfinţi se cunosc, în primul rând, după Roada sfântă, adică după caracterul lor sfânt. Diavolul poate imita în viaţa unui creştin sau a unei biserici multe manifestări spirituale, însă niciodată nu reuşeşte să imite sfinţenia. De remarcat este şi faptul că Roada Duhului este la singular - UNA, adică cine are o componentă a Roadei, le are pe toate, are Roada Duhului în întregime sau nu o are deloc, timp în care faptele firii sunt la plural, adică nu trebuie să fie toate prezente în caracterul unei peroane. Roada Duhului este prezentă în totalitate sau este absentă în totalitate, timp în care faptele firii pot fi prezente mai multe sau mai puţine în comportamentul unei om. Obiceiurile, comportamentele şi trăsăturile adânc înrădăcinate în viaţa unui om, care-i determină acţiunile şi reacţiile, indiferent de circumstanţe, alcătuiesc caracterul lui. După cum firea este în conflict cu Duhul, tot aşa, faptele firii sunt în conflict cu Roada Duhului şi cea mai mare diferenţă dintre ele este prezenţa sau absenţa sfinţirii. Trăsăturile unui caracter sfânt sunt întotdeauna în contrast cu trăsăturile unui caracter firesc şi păcătos. Iată doar câteva exemple:
- Dragostea în conflict cu indiferenţa, acuzarea şi lipsa de milă;
- Ascultarea în conflict cu nesupunerea şi încăpăţânarea în neascultare;
- Blândeţea în conflict cu mânia, irascibilitatea şi dezechilibrul emoţional;
- Răbdarea în conflict cu nervozitatea;
- Credinţa în conflict cu îndoiala şi un mod de viaţă necredincios;
- Siguranţa în conflict cu îngrijorarea şi distrugerea;
- Curajul în conflict cu frica şi teama;
- Entuziasmul în conflict cu apatia, nepăsarea şi lipsa de preocupare;
- Disponibilitatea în conflict cu egoismul şi concentrarea pe sine;
- Autocontrolul în conflict cu nestăpânirea, nesăturat de păcat;
- Fermitatea în conflict cu amânarea şi rămânerea în urmă;
- Iertarea în conflict cu respingerea, ura şi răzbunarea;
- Bunătatea în conflict cu severitatea şi o atitudine răutăcioasă;
- Înţelepciunea în conflict cu prostia;
- Mulţumirea în conflict cu lăcomia şi materialismul;
- Responsabilitate în conflict cu iresponsabilitatea şi nepăsarea;
- Bucuria în conflict cu negativismul şi pesimismul;
- Smerenia în conflict cu mândria şi aroganţa;
- Discernământul în conflict cu lipsa de orientare a vieţii, confuzie;
- Ospitalitatea în conflict cu izolarea, indiferenţa şi nepăsarea.
Atunci când un fermier pune sămânţa în pământ el se aşteaptă să încolţească, să crească şi să rodească. Pe el nu-l satisface doar încolţirea şi creşterea plantei. Este timpul să rodim, este timpul să avem o Roadă sfântă, pentru că se apropie seceratul, pentru că se apropie iarna!

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.