Aug
9
2015

Solomon enumeră calităţile soţilor ideali, soţia fiind menţionată de două ori mai mult decât soţul.

Solomon enumeră calităţile soţilor ideali, soţia fiind menţionată de două ori mai mult decât soţul.
I. PROFILULUI SOŢILOR IDEALI
1. Fidelitate: ,,Nu-ţi da femeilor vlaga” (v. 3a). Intimitatea este doar pentru tovarășul de viață.
2. Înfrânare: ,,Nu-ţi da femeilor… dezmierdările tale” (v. 3b).
3. Echilibru (cumpătare): ,,Nu se cade împăraţilor Lemuele să bea vin”
a) ca să nu uite Legea
b) ca să nu calce drepturile celor nenorociţi
c) ca să nu fie manipulat - ,,ca să nu-şi mai aducă aminte” (v. 7)
d) ca să nu devină iresponsabil - ,,îşi uită necazurile” (v. 7)
4. Călăuzire: ,,Cine poate găsi o femeie cinstită” (v. 10)
5. Încredere: ,,Inima bărbatului se încrede în ea” (v. 11)
6. Apreciere: ,,Bărbatul ei se scoală şi îi aduce laude” (v. 28b)
7. Comparaţie pozitivă: ,,Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate” (v 29)
8. Răsplătire: ,,Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei” (v. 31)
II. PROFILUL SOŢIEI IDEALE
1. Virtuoasă (de caracter): ,,Cine poate găsi o femeie cinstită (virtuoasă; un comportament integru) - v. 10a
2. Valoroasă: ,,…este mai de preţ decât mărgăritarele” (v. 10)
3. Scopul: ,,Ea îi va face bine și nu rău…” (v. 12a)
4. Perseverenţă: ,,…în toate zilele vieţii ei” (v.12b)
5. Înţelepciune: ,,Ea face rost de lână şi de in…” (v. 13a)
6. Harnicie: ,,…lucrează cu mâini harnice” (v. 13b)
7. Succes: ,,Ea este o corabie de negoţ” (v. 14a)
8. Viziune: ,,…de departe îşi aduce pâinea” (v. 14b)
9. Responsabilitate: ,,Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale” (v. 15a)
10. Conducere: ,,împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale” (v. 15b)
11. Proiecte: ,,se gândeşte la un ogor şi îl cumpără” (v. 16a)
12. Economie: ,,din rodul muncii ei sădeşte o vie” (v. 16b)
13. Putere: ,,Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele” (v. 17)
14. Optimism: ,,Vede că munca îi merge bine şi lumina ei nu se stinge noaptea” (v. 18)
15. Muncitoare: ,,Ea pune mâna pe furcă şi degetele ei ţin fusul” (v. 19)
15. Dărnicie: ,,Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul catre cel lipsit” (v. 20)
17. Organizare: ,,Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, pentru că toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu" (toţi membrii familiei sunt îmbrăcaţi în haine roşii aprins - v. 21)
18. Echilibru: ,,Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă” (v. 26)
19. Ospitalitate: ,,Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei” (v. 26)
20. Apreciere: ,,Fiii ei se scoală şi o numesc fericită” (v. 28)
21. Sfinţenie: ,,Femeia care se teme de Domnul va fi lăudată” (v. 29a)
Locul unde vrea Dumnezeu să fim este acasă, alături de soţ sau de soţie.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.