May
1
2016

Uitarea este un fenomen cu care am fost înzestrați de Creator

Uitarea este un fenomen cu care am fost înzestrați de Creator, fiind o capacitate necesară echilibrului psihic al omului. Uitarea, însă, nu este eliminarea amintirilor din memorie, ci doar mutarea acestora din spațiul memoriei conștiente în spațiul subconștient sau inconștient. Uitarea ne ajută să ne eliberam de mulțimea informațiilor nerepetate, să trecem peste răni sufletești, minimalizând durerile care ne-au frânt în trecut. Uitarea contribuie la restaurarea echilibrului interior, la primirea celei de-a doua șanse, la acceptarea unui nou început.
Totuși, uitarea nu este selectivă și lucrurile pe care nu le repetam în mod sistematic, le uităm. În general, experiențele vieții care nu se suprapun cu o emoție le uităm odată cu trecerea timpului. Uităm binele care ni s-a făcut, uităm oamenii care ne-au ajutat, uităm lucrurile pe care le-am citit sau le-am auzit, uităm anumite obiecte...
Chiar înainte ca evreii să iasă din Egipt, Dumnezeu a instituit sărbătoarea Paștelor. De ce a poruncit Dumnezeu această sărbătoare națională? ,,Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care v-o va da Domnul, după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri: ,,Ce înseamnă obiceiul acesta?”, să răspundeți: ,,Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, și ne-a scăpat casele noastre...” (Exod 12:24-27). Dumnezeu știe că noi, oamenii, uităm. Din acest motiv, El a instituit anumite sărbători, cu rol comemorativ, pentru a aminti oamenilor despre El și lucrările Lui.
Câteva zeci de ani mai târziu, chiar înainte ca evreii să treacă Iordanul și să intre în Canaan, urmează un alt miracol pe care Dumnezeu a dorit ca ei să nu-l uite. De ce a poruncit Dumnezeu acest obicei? ,,Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnzeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare dintre voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor lui Israel, pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi: ,,Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi”, să le spuneți: ,,Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul...” (Iosua 4:5-7). Dumnezeu știe că noi, oamenii, uităm.
Câteva sute de ani mai târziu, în timp ce Domnul serba Paștele cu ucenicii Săi în Ierusalim, a instituit Cina Domnului. De ce a poruncit Dumnezeu acest act de cult? ,,Și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a zis: ,,Acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea. Tot astfel, după Cină, a luat paharul și a zis: ,,Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea ori de câte ori veți bea din el” (1 Corinteni 11:24-25). Dumnezeu știe că noi uităm.
La Cină noi pomenim pe Domnul, pomenim dragostea, suferința și moartea Sa. La Cină noi vestim moartea Domnului. La Cină noi ne amintim de Domnul, ne amintim de moartea Sa.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.