Dec
28
2014

Una dintre pildele spuse de Mântuitorul Hristos prezintă un angajat care a avut serviciu și salariu bun pentru mulți ani, în compania în care a lucrat din tinerețe.

Una dintre pildele spuse de Mântuitorul Hristos prezintă un angajat care a avut serviciu și salariu bun pentru mulți ani, în compania în care a lucrat din tinerețe. Într-una dintre zile, a fost șocat când patronul l-a chemat și fără nicio introducere i-a cerut un raport amănunțit, spunându-i: ,,Ce aud despre tine? Dă socoteală de ispravnicia ta…” (Luca 16:2). În momentul acela i-au venit în minte toate greșelile din ultimii ani, toate lucrurile ascunse și nefăcute bine. S-a îngrozit la gândul că stăpânul va afla despre toate slăbiciunile și scăpările activității lui. La vârsta la care se afla nu i-a trecut deloc prin minte că șeful îi va cere o astfel de verificare amănunțită. În contextul în care Hristos rostește această pildă, ispravnicul era un administrator la curtea unui rege sau la curtea unui om bogat. Pentru a surprinde relația spirituală dintre omul credincios și Dumnezeu, Biblia folosește multe comparații: o casă pentru a surprinde durabilitatea; o mireasă pentru a remarca frumusețea; un corp uman pentru a evidenția complexitatea; un ispravnic pentru a demonstra responsabilitatea omului față de Dumnezeu. În 1 Corinteni 4:1-2, apostolul Pavel afirmă faptul că ,,ce se așteaptă de la ispravnic este să fie găsit credincios (responsabil) în lucrul încredințat lui.” Cuvântul ,,ispravnic” folosit de Pavel aici este unic în N.T. și în vremea aceea era folosit cu referire la sclavii care trăgeau la galere pe corăbiile comerciale. Ce a vrut să-i învețe Pavel pe credincioșii din Corint prin acest exemplu?

I. Pavel a vrut să-i învețe despre identitatea lor - robi pe viață. Stăpânul corabiei îi cumpărase din târgul de sclavi. Aceasta înseamnă că aparțineau stăpânului corabiei și întreaga lor viață trebuiau să stea la dispoziția stăpânului, făcând doar ce le cerea acesta. Tot așa noi suntem robii lui Isus Hristos, aceasta fiind identitatea credincioșilor născuți din nou. Dacă aplicăm porunca patronului din pildă la aspectul identității ispravnicului în raport cu stăpânul, atunci cererea arată cam așa: ,,Dă socoteală de identitatea ta, de starea ta de rob, de ascultarea și supunerea ta față de stăpân și de împlinirea intereselor companiei lui.”

II. Pavel a vrut să-i învețe despre activitatea lor - lucrează în unitate. Ei trebuiau să vâslească în același timp și ritmul vâslirii îl hotăra un toboșar prin loviturile ritmice ale tobei. Atunci când oamenii sunt călăuziți de același Duh nu se vor încurca reciproc în slujire și nici nu vor intra în conflict. Dacă aplicăm porunca patronului din pildă la aspectul activității ispravnicului, atunci cererea arată cam așa: ,,Dă socoteală de activitatea ta de rob, de unitatea ta în raport cu toți ceilalți vâslitori ai corabiei. Activitatea ta se împletește cu a lor, conducând la deplasarea corabiei sau vâslirea ta se ciocnește cu a lor și corabia stă pe loc?

III. Pavel a vrut să-i învețe despre metoda lor - lucrează sub autoritate. În cazul vâslașilor de pe corabie raportarea la autoritate era fundamentală - deși existau mulți vâslitori, era doar un singur toboșar care bătea ritmul. Acesta trebuia respectat de vâslitori, indiferent dacă stăpânul era sau nu pe corabie. El nu trebuia să fie cel mai inteligent, puternic sau faimos dintre ei, pentru ca ritmul hotărât de el să fie respectat de toți robii vâslași. Dacă aplicăm porunca patronului din pildă la aspectul metodei de lucru a ispravnicului, atunci cererea arată cam așa: ,,Dă socoteală de metoda ta de lucru care trebuie să demonstreze subordonarea față de autoritatea pe care eu am investit-o în toboșarul corabiei. Vreau să știu dacă activitatea ta s-a încadrat în cadența echipei.”

La acest sfârșit de an ne cheamă Stăpânul, nu ceilalți robi vâslitori, nici măcar toboșarul. Ne cheamă Stăpânul să demonstrăm responsabilitatea isprăvniciei noastre: ,,Dă socoteală de isprăvnicia ta.” Noi toți știm că ce urmează după darea de socoteală este ori slava ori rușinea, este ori răsplata ori pedeapsa, este ori ,,vino” ori ,,du-te”.

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.