Jan
8
2017

Va fi din nou Cina Domnului – se va ține în același loc, singura diferență fiind faptul ca va avea loc într-un alt timp.

Va fi din nou Cina Domnului - se va ține în același loc, singura diferență fiind faptul ca va avea loc într-un alt timp. Motivele pentru care ne împărtășim sunt aceleași: ,,să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea” (1 Cor.11:24); ,,ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți paharul aceasta, vestiți moartea Domnului, până va veni El” (v. 26). Condițiile pentru a ne împărtăși sunt aceleași: ,,Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta” (1 Cor. 11:28).
Dumnezeu este același, El nu Se schimbă în ființa, perfecțiunile, scopurile și promisiunile Sale, deși acționează și simte diferit ca răspuns la situații diferite. Dacă Dumnezeu S-ar schimba în mai bine, înseamnă că El nu a fost o ființă perfectă pănă acum și nici atunci când ne-am pus încrederea în El prima dată. Dacă El S-ar schimba în mai rău, înseamnă că nu puteam avea încredere că în viitor nu Se va schimba în foarte rău și nu ar mai fi Dumnezeul perfect, neschimbător și bun, în care noi ne-am pus încrederea la început.
Chiar dacă nu-L cunoaștem pe deplin, Îl cunoaștem în parte și cunoaștem foarte multe adevăruri despre El. Știm că este plin de milă, har și răbdare. Mila lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa față de cei aflați în suferință și în necaz. Harul lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa față de cei care merită pedeapsa. Răbdarea lui Dumnezeu reprezintă bunătatea Sa aratată prin neaplicarea pedepsei pentru cei care păcătuiesc pentru o perioadă de timp.
De asemenea, Îl cunoaștem pe Dumnezeu ca fiind sfânt, independent, personal, infinit, atoputernic, invizibil, înțelept, atotprezent, drept, iubitor, etern... Este posibil să înțelegem într-o anumită măsură despre dreptatea, dragostea și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru că într-o foarte mică măsură și noi avem dreptate, dragoste și înțelepciune. Însă nu putem înțelege infinitatea, invizibilitatea și eternitatea lui Dumnezeu pentru că noi nu suntem deloc infiniți, invizibili sau eterni. Dumnezeu este infinit pentru că nu este supus nici unei limitări omenești sau a creației în general. Dumnezeu este invizibil pentru că întreaga Sa ființă spirituală nu poate niciodată să fie văzută de noi oamenii, deși El ni Se arată prin lucruri vizibile sau create. Dumnezeu este etern pentru că nu are început, sfârșit sau succesiune de momente în ființa Sa; El vede tot timpul la fel de clar și, totuși, vede evenimentele în timp și acționează în timp. Timpul, însă, nu afectează ființa lui Dumnezeu, dar nici cunoașterea Sa. Spre exemplu, Dumnezeu nu uită, nu învață lucruri noi. De asemenea, Dumnezeu este absolut peste tot, în absolut orice moment. El nu are mărime sau dimensiuni spațiale, drept pentru care este prezent în fiecare punct din spațiu cu întreaga Sa ființă, deși acționează diferit în locuri diferite.
Va fi din nou Cina și Dumnezeu este prezent ca întotdeauna și pentru totdeauna. El este prezent datorită naturii, caracterului și promisiunilor Sale, nicidecum datorită vreunui merit omenesc. El va veni să ofere, din milă și cu răbdare, însă va veni să primească ce este al Său la noi. Noi suntem ai Săi. Noi vom merge la El și ne vom închina. Nu ne putem ascunde; oriunde am fugi, El este deja acolo. Dacă totuși o să fugim, o să fugim la El. În brațele care poartă pentru întodeauna semnele că ne iubește. Dumnezeu ne iubește. Ne-a iubit întotdeauna, dar acum știm și noi. Știm, credem și simțim.

 

About the Author: Luigi Mitoi

Comments are closed.